معنی و ترجمه کلمه pamphlet به فارسی pamphlet یعنی چه

pamphlet


نشريه اموزش و فنى ،جزوه ،رساله چاپى
علوم نظامى : جزوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها