معنی و ترجمه کلمه pancreatin به فارسی pancreatin یعنی چه

pancreatin


(ش -.حياتى )دياستاز شيره لوزالمعده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها