معنی و ترجمه کلمه panorama به فارسی panorama یعنی چه

panorama


منظره ،جهان نما،تمام نما،تصوير دورنما،مناظر مختلفى که پى در پى پشت شهرفرنگ يا دوربين از نظر بگذرد،چشم انداز
معمارى : اينه تمام نما
علوم نظامى : منظره باز و وسيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها