معنی و ترجمه کلمه panoramic perspective به فارسی panoramic perspective یعنی چه

panoramic perspective


معمارى : پرسپکتيو منظره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها