معنی و ترجمه کلمه pantalets به فارسی pantalets یعنی چه

pantalets


زيرشلوارى يا نيم شلوارى بلند که بيشتر زنها مى پوشيدند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها