معنی و ترجمه کلمه pantograph die-sinking machine به فارسی pantograph die-sinking machine یعنی چه

pantograph die-sinking machine


علوم مهندسى : ماشين فرز حديده پانتوگراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها