معنی و ترجمه کلمه pantropical به فارسی pantropical یعنی چه

pantropical


( )pantropic(گ.ش ).واقع در مناطق حاره ،منتشر در نواحى گرمسيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها