معنی و ترجمه کلمه paraboloid به فارسی paraboloid یعنی چه

paraboloid


سطحى که در اثر گردش جسم شلجمى بدور خود تشکيل ميگردد،قطع مخروطى
علوم هوايى : شکل سه بعدى حاصل از دوران يک سهمى حول محور کانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها