معنی و ترجمه کلمه paragraph به فارسی paragraph یعنی چه

paragraph


پرگرد،پاراگراف ،فقره ،ماده ،بند بند کردن ،فاصله گذارى کردن ،انشاء کردن
کامپيوتر : پاراگراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها