معنی و ترجمه کلمه parallel resonant circuit به فارسی parallel resonant circuit یعنی چه

parallel resonant circuit


الکترونيک : مدار همنواى موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها