معنی و ترجمه کلمه parallelogram law of vectors به فارسی parallelogram law of vectors یعنی چه

parallelogram law of vectors


معمارى : قاعده متوازى الاضلاع بردارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها