معنی و ترجمه کلمه paralysis of the face به فارسی paralysis of the face یعنی چه

paralysis of the face


لغو يا کجى دهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها