معنی و ترجمه کلمه paramatta به فارسی paramatta یعنی چه

paramatta


)parramatta(پارچه سبک وزن پشم و ابريشم لباسى زنانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها