معنی و ترجمه کلمه paramatta به فارسی paramatta یعنی چه

paramatta


)parramatta(پارچه سبک وزن پشم و ابريشم لباسى زنانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها