معنی و ترجمه کلمه paramorphism به فارسی paramorphism یعنی چه

paramorphism


خاصيت دگرديسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها