معنی و ترجمه کلمه parapet به فارسی parapet یعنی چه

parapet


طوقه چاه ،جنپناه ،دست انداز،حفاظ سنگر،جان پناه ،سنگر،سپر،محجر،ديواره ،نرده
معمارى : دست انداز کنار راه
علوم نظامى : خاکريز جلو سنگر ديواره سنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها