معنی و ترجمه کلمه parathyroid glands به فارسی parathyroid glands یعنی چه

parathyroid glands


روانشناسى : غده هاى پاراتيروئيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها