معنی و ترجمه کلمه pardoable به فارسی pardoable یعنی چه

pardoable


بخشيدنى ،بخشودنى ،امرزيدنى ،امرزش پذير،قابل بخشش ،قابل عفو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها