معنی و ترجمه کلمه parenthesize به فارسی parenthesize یعنی چه

parenthesize


بطور معترضه گفتن ،پرانتز گذاردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها