معنی و ترجمه کلمه parfait به فارسی parfait یعنی چه

parfait


دسريخ زده مرکب از سرشير وتخم مرغ پخته وشربت ومواد ديگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها