معنی و ترجمه کلمه parheliacal به فارسی parheliacal یعنی چه

parheliacal


وابسته بعکس خورشيدياشمس کاذب ،مانند عکس خورشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها