معنی و ترجمه کلمه parliamentarism به فارسی parliamentarism یعنی چه

parliamentarism


حکومت پارلمانى
قانون ـ فقه : سيستمى که در ان قوه مجريه در مقابل پارلمان جوابگو و مسئول اعمال خود باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها