معنی و ترجمه کلمه parrot به فارسی parrot یعنی چه

parrot


تجهيزات اى اف اف ،(ج.ش ).طوطى ،هدف ،طوطى وار گفتن
علوم نظامى : وسايل مخابراتى شناسايى دشمن و خودى در پدافند هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها