معنی و ترجمه کلمه partial molar properties به فارسی partial molar properties یعنی چه

partial molar properties


شيمى : خواص جزيى مولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها