معنی و ترجمه کلمه participant observation به فارسی participant observation یعنی چه

participant observation


روانشناسى : مشاهده توام با مشارکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها