معنی و ترجمه کلمه partition coefficient به فارسی partition coefficient یعنی چه

partition coefficient


symb : K،ضريب توزيع
شيمى : ضريب تقسيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها