معنی و ترجمه کلمه partizan etc به فارسی partizan etc یعنی چه

partizan etc


هوادار،هواخواه ،غيرت کش ،حامى ،طرفدارانه ،هواخواهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها