معنی و ترجمه کلمه passage of arms به فارسی passage of arms یعنی چه

passage of arms


نبرد،رزم ،جنگ ،زد و خورد
قانون ـ فقه : نبرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها