معنی و ترجمه کلمه passive fiscal policy به فارسی passive fiscal policy یعنی چه

passive fiscal policy


سياست مالى غير فعال ،(منظور تثبيت کننده هاى خودکار ميباشند)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها