معنی و ترجمه کلمه paucity به فارسی paucity یعنی چه

paucity


عدد کم ،معدود،اندک ،قلت ،کمى ،کميابى ،ندرت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها