معنی و ترجمه کلمه paved road به فارسی paved road یعنی چه

paved road


راه روکش شده ،راه پوششدار
معمارى : راه روسازى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها