معنی و ترجمه کلمه paved road به فارسی paved road یعنی چه

paved road


راه روکش شده ،راه پوششدار
معمارى : راه روسازى شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها