معنی و ترجمه کلمه pay in advance به فارسی pay in advance یعنی چه

pay in advance


قانون ـ فقه : پيش قسط دادن
بازرگانى : پيش پرداخت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها