معنی و ترجمه کلمه pay the piper به فارسی pay the piper یعنی چه

pay the piper


بى مايه فطير است ،هرچه پول ميدهى اش ميخورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها