معنی و ترجمه کلمه pedology به فارسی pedology یعنی چه

pedology


کودک شناسى ،مبحث بهداشت کودکان ،خاک شناسى
معمارى : خاکشناسى
روانشناسى : کودک شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها