معنی و ترجمه کلمه peek به فارسی peek یعنی چه

peek


زيرچشمى نگاه کردن ،نگاه دزدانه
کامپيوتر : فرمان پى بردن به محتويات مکان خاص حافظه دستورالعملى که به برنامه نويس اجازه مى دهد تا به هر مکان حافظه کامپيوتر نگاه کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها