معنی و ترجمه کلمه penalty bully به فارسی penalty bully یعنی چه

penalty bully


شروع بازى پس ازخطاى پنالتى( هاکى زنان)
ورزش : شروع بازى پس ازخطاى پنالتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها