معنی و ترجمه کلمه penult به فارسی penult یعنی چه

penult


)penultimate(يکى به اخر مانده ،ماقبل اخر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها