معنی و ترجمه کلمه perch به فارسی perch یعنی چه

perch


نشيمن گاه پرنده ،چوب زير پايى ،تير،ميل ،جايگاه بلند،جاى امن ،نشستن ،قرار گرفتن ،فرود امدن ،درجاى بلند قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها