معنی و ترجمه کلمه peremptorily به فارسی peremptorily یعنی چه

peremptorily


قطعا،حاکمانه ،امرانه ،حکما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها