معنی و ترجمه کلمه perennate به فارسی perennate یعنی چه

perennate


(گ.ش ).بادوام بودن ،دوام اوردن ،دوام يافتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها