معنی و ترجمه کلمه perfect foresight به فارسی perfect foresight یعنی چه

perfect foresight


پيش بينى کامل
بازرگانى : اينده نگرى کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها