معنی و ترجمه کلمه perforation به فارسی perforation یعنی چه

perforation


عمل سوراخ کردن ،ايجاد سوراخ ،لبه کنگره يى( مثل تمبرپست)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها