معنی و ترجمه کلمه personality disintegration به فارسی personality disintegration یعنی چه

personality disintegration


روانشناسى : تلاشى شخصيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها