معنی و ترجمه کلمه perspicaciously به فارسی perspicaciously یعنی چه

perspicaciously


بزيرکى ،زيرکانه ،بفراست ،ازروى فراست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها