معنی و ترجمه کلمه pervious به فارسی pervious یعنی چه

pervious


راه دهنده ،نفوذ پذير،منفذ دار،روشن بين
معمارى : نفوذپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها