معنی و ترجمه کلمه peter به فارسی peter یعنی چه

peter


( : )vi.& n.(معمولابا )outکم امدن ،بپايان رسيدن ،تمام شدن ،ازپادرامدن ،ته کشيدن ،ازپاافتادن ، : )n.(اسم خاص مذکر،پطرس حوارى عيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها