معنی و ترجمه کلمه petrologic به فارسی petrologic یعنی چه

petrologic


وابسته به سنگ
علوم مهندسى : وابسته به سنگ شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها