معنی و ترجمه کلمه petty larceny به فارسی petty larceny یعنی چه

petty larceny


)= petit larceny(دله دزدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها