معنی و ترجمه کلمه phase-space cell به فارسی phase-space cell یعنی چه

phase-space cell


الکترونيک : پيل فضاى فاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها