معنی و ترجمه کلمه phonograph record به فارسی phonograph record یعنی چه

phonograph record


علوم مهندسى : صفحه گرامافون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها