معنی و ترجمه کلمه phonology به فارسی phonology یعنی چه

phonology


واج شناسى ،واجگان ،صدا شناسى ،دانش دگرگونى صدا در زبان
روانشناسى : نظام صوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها